Algemene voorwaarden

EUAEL INTERNATIONAL EQUINE LAW CONGRESS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelnemer die zich heeft geregistreerd voor het eerste EUAEL International Equine Law Congress dat wordt gehouden op 15 maart 2019 in ‘s-Hertogenbosch, Nederland (hierna te noemen “het Congres”), georganiseerd door Schelstraete Advocaten B.V. en Schelstraete Holding B.V. (hierna te noemen “de Organisators”).

Alle data of deadlines in deze Algemene Voorwaarden en andere Congres documenten verwijzen naar Central European Time.

Deelname

De registratiedeadline loopt tot 14 maart 2019 24:00 CET. Alleen volledig ingevulde registratieformulieren worden geaccepteerd.

Binnen vijf (5) dagen na ontvangst van een volledig ingevuld registratieformulier wordt  een bevestiging van ontvangst per e-mail toegezonden aan de deelnemer. Definitieve deelname wordt bevestigd per e-mail wanneer volledige betaling is ontvangen.

Toegang tot het Congres en koffie, thee, water (en fris in de middag) zijn inbegrepen in de Congresbijdrage. Lunch is niet inbegrepen in de Congresbijdrage maar is wel een optie. In de Congresbijdrage is geen verzekering inbegrepen. Deelnemers aan het Congres dienen zelf zorg te dragen voor een zorg/reisverzekering.

De Organisators van het Congres behouden zich het recht voor om de prijzen van het Congres op elk moment te wijzigen of om speciale aanbiedingen te doen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijswijzigingen of aanbiedingen wanneer de registratie of deelname reeds is bevestigd door de Organisators.

De Organisators van het Congres behouden zich het recht voor nieuwe registraties te weigeren wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Betaling

Betaling van de congresbijdrage dient binnen zeven (7) dagen na bevestiging van ontvangst van het volledig ingevulde registratieformulier te geschieden. Betaling geschiedt in euro’s door middel van één van de volgende betalingsmethoden:

Credit Card: de deelnemer ontvangt een e-mail van de Organisators met daarin de details over de betaling.
Per bank:
Ten name van: Schelstraete Holding B.V.

Bank: Rabobank Hart van Brabant

IBAN: NL34RABO0140983996 

Swift code:  RABONL2U

Alle extra betalingskosten komen voor rekening van de deelnemer.

Wanneer volledige betaling is ontvangen zal binnen vijf (5) dagen een e-mail door de Organisators worden verzonden aan de deelnemer met daarin definitieve bevestiging van deelname aan het Congres.

Registratie naamswijziging

Een bedrag van € 15,00 wordt in rekening gebracht per naamswijziging van een bestaande registratie. Er hoeft geen nieuw registratieformulier te worden ingevuld. Naamswijzigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze per e-mail worden ontvangen. In deze e-mail wordt in ieder geval vermeld de oude naam, de nieuwe naam en de vereiste gegevens.

 Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk plaats te vinden per e-mail. In geval van annulering vind geen restitutie van de Congresbijdrage plaats.

Wijziging programma

De Organisators behouden zich het recht voor om het programma te wijzigen. De Congresbijdrage wordt niet gerestitueerd wanneer sprekers annuleren of in geval van overmacht voor of tijdens het Congres.

Annulering van het congres

In het geval dat het Congres niet kan doorgaan of wordt uitgesteld door overmacht (Force Majeure), behoudens grove schuld of nalatigheid door de Organisators, zijn de Organisators niet aansprakelijk voor schade, vermissing of kosten zoals transportkosten, kosten voor accommodatie of andere financiële kosten, etc. Onder deze omstandigheden behouden de Organisators zich het recht voor om de congresbijdrage niet te restitueren en dit bedrag te gebruiken voor het organiseren van een congres in de toekomst of om de door de Organisators reeds gemaakte kosten voor de organisatie van het Congres af te trekken van de Congresbijdragen.  

Naambadge

De naambadge moet zichtbaar worden gedragen tijdens het Congres. Zonder naambadge kan de toegang tot het Congres geweigerd worden.

Film, foto en video opnamen

Tijdens het Congres zullen film, foto en video opnamen worden gemaakt die mogelijk worden gebruikt als promotiemateriaal. Houd er rekening mee dat u gefilmd of gefotografeerd kunt worden op ieder moment tijdens het congres en wanneer u een presentatie geeft.

Gegevensbescherming, verwerken van Credit Card gegevens en het delen van contactgegevens

Het verwerken en opslaan van alle persoonlijke data wordt uitgevoerd overeenkomstig de geldende regelgeving voor gegevensbescherming. De Organisators van het Congres verzamelen en verwerken alle gegevens.

Deelnemers worden gevraagd een registratie formulier in te vullen met de volgende gegevens: naam, adres, e-mail en telefoonnummer. In geval van Credit Card betaling worden Credit Card gegevens ook verwerkt en opgeslagen. Credit Card gegevens worden tot maximaal twee (2) maanden na het Congres bewaard.

Aansprakelijkheid

De Organisators van het Congres zijn alleen aansprakelijk in geval er sprake is van grove schuld of nalatigheid. De Organisators zijn niet aansprakelijk voor het handelen van ingeschakelde derden. Deelname aan het Congres is op eigen risico. Mondelinge overeenkomsten zijn niet bindend als deze overeenkomst niet ook nog schriftelijk per e-mail is bevestigd.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Rechtbank ’s-Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Contactgegevens van de Organisators

Telefoon: +31 (0) 13 511 44 20

E-mail: info@europeanequinelawyers.com

Hoofdkantoor:

Schelstraete Advocaten

De Balbian Versterlaan 2-4

5061 JC  Oisterwijk

Nederland

BTW nummer: NL8043.06.473.B.01

Klachten

De Organisators van het Congres doen hun uiterste best om hoge kwaliteit te leveren ten behoeve van de deelnemers. In het geval van een klacht wordt u verzocht contact op te nemen met de Organisators van het Congres via de bovenstaande contactgegevens.  

 

NB: Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Engelse tekst bindend.